ภูเก็ต » ท่องเที่ยวภูเก็ต » เที่ยวภูเก็ต วัดฉลอง
 
" ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม "
ภูเก็ต เป็นชื่อที่ใช้เรียกในปัจจุบัน เดิมนั้นเรียกว่า " ภูเก็จ " แปลว่า " เมืองแก้ว " ตามหลักฐาน ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ นานานับพันปี รู้จักของนักเดินเรือ ใช้เส้นทางระหว่างจีน อินเดีย ผ่านแหลมมาลายู โดยมีหลักฐาน เก่าแก่ที่สุด ในแผนที่เดินเรือของชาวปโตเลมี
 
ภูเก็ต จากประวัติศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพรลิงค์ ต่อมาถึงอาณาจักรศรีวิชัย และสมัยอาณาจักรศิริรมนคร รียกเมืองภูเก็ตว่า " เมืองตะกั่วถลาง " สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายแร่ดีบุกจำนวนมาก จึงทำให้เกาะภูเก็ต ทางตอนเหนือ และตอนกลางเป็นเมืองถลางที่มีคนไทยปกครอง ส่วนทางตอนใต้ และตะวันตก ของเกาะภูเก็ต ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่
 
ในราวศตวรรษที่ 16 ได้มีชาวตะวันตก จึน และอินเดีย อพยพเข้ามาอาศัย อยู่บริเวณ คาบมหาสมุทรมาลายู และช่องแคบมะละกา ซึ่งทำให้ภูเก็ตได้รับอิทธิพลดังกล่าวไปด้วย โดยเฉพาะในด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี รวมถึงการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในสมัยนั้น
 
ในราวศตวรรษที่ 18 - 19 ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงปฏิวัติอุตสหกรรมของชาวตะวันตก ด้านการค้าแร่ดีบุก จึงได้เจริญรุ่งเรืองมาก และพื้นที่ตอนใต้ของเกาะภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณ " ทุ่งคา " เป็นบริเวณที่มีแร่ดีบุก จำนวนมากและอุดมสมบูรณ์ ต่อมาหลวงพิทักษ์ทวีป ซึ่งเป็นเจ้าเมือง ในสมัยนั้น ได้ย้ายเมืองจากบ้านเก็ตโฮ่ มาตั้งเมืองที่บริเวณ " ทุ่งคา " และได้มีการ ตั้งมณฑลฝ่ายตะวันตก ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น " มณฑลภูเก็ต " โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ คอซิมบี้ ณ ระนอง นอกจากนั้น ท่านยังได้ เป็นผู้วางรากฐานเมืองภูเก็ต นำความเจริญรุ่งเรือง ด้านวางผังเมืองภูเก็ต รูปแบบอาคารตึกแถว และอาคารต่าง ๆ ในตัวเมืองภูเก็ต
 
ภูเก็ต มีรูปร่างเป็นเกาะเรียวยาวจากเหนือไปใต้ มีเกาะบริวารน้อยใหญ่ล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นที่ราบสูงหรือภูเขา มีเทีอกเขาทอดยาวในแนวเหนือใต้ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 529 เมตร เป็นแนวกำบังลม และฝน ทำให้ภูเก้ตปลอดภัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพื้นที่ ประมาณร้อยละ 30 เป็นที่ราบแถบเชิงเขา และชายฝั่งทะเล อยู่บริเวณตอนกลาง และตะวันออกของเกาะ โดยพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกมีสภาพเป็นหาดโคลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นภูเขาและหาดทรายที่สวยงาม และบริเวณที่เป็นที่ราบ ตัดจากภูเขาลงมา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน ลักษณะลูกคลื่นลอนลาด และต่อจากบริเวณนี้ จะเป็นที่ตั้งของชุมชนถิ่นฐาน คือ เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนฉลอง ชุมชนราไวย์ และชุมชนเกาะแก้ว
 
อาณาเขตภูเก็ต ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพังงา บริเวณเขตำเภอตะกั่วทุ่ง มีช่องแคบปากพระ เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ โดยสะพานสารสิน และสะพานท้าวเทพกระษัตรี ทางทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออ ติดต่อทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
 
จังหวัดภูเก็ตมีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในเขตฝนเมืองร้อน จึงเป็นเขตที่อบอุ่นทั้งปี มีฤดูเพียง 2 ฤดู คือฤดูฝน และฤดูร้อน มีมรสุมถึง 8 เดือน ในจำนวน 1 ปี คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เร่ิมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ทำให้เกิดฝนตกชุก จนได้เรียกกันว่า " ฝนแปด แดดสี่ "
 
 
 
OTD LIC 32/00430
 
ภูเก็ต หน้าแรก
เที่ยวภูเก็ต ทีมงาน
ท่องเที่ยวภูเก็ต ติดต่อเรา
จองทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
แพ็คเจกทัวร์ภูเก็ต
โรงแรม รีสอร์ท ที่พักภูเก็ต
ข้อมูลภูเก็ต
ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
กรมธรรม์ประกันภัย นักท่องเที่ยว
ผังเว็บไซต์ภูเก็ต
 

ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เรือใหญ่
ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เรือเร็ว
ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว
ทัวร์เกาะไข่นอก เรือเร็ว
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เรือใหญ่
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือเร็ว
ทัวร์เกาะตาชัย เรือเร็ว
 

เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี เกาะไข่นอก - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - อ่าวพังงา เรือเร็ว - เที่ยวภูเก็ต
แฟนตาซี - เกาะพีพี - อ่าวพังงา - เที่ยวภูเก็ต
เกาะพีพี ไข่นอก - อ่าวพังงา - เที่ยวภูเก็ต
 
     
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮม มีเดีย ทราเวล
Tel. 080-5257933, 089-8751431 e-mail : h.phuket@gmail.com
2006 - 2014 mister-guide. All Rights Reseived.